2. Dünya Savaşı, Nedenleri Ve Sonuçları


Dünyanın en büyük savaşlarından birisi… 80 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan bu savaş sonucunda yeni salgın hastalıklar, ekonomik krizler ve ülke sınırlarının değişimi ortaya çıkmıştır. İşte 2. Dünya savaşı nedenleri ve sonuçları…

2. Dünya Savaşı

2. Dünya savaşı, bilinen insanlık tarihindeki dünyaya ve insanlığa en çok zarar vermiş, en kanlı savaş olmuştur. Bu büyük savaş 1939 ile 1945 yılları arasında gerçekleşmiştir. Tahminen 50 milyon civarında insan bu savaş sonucunda hayatını kaybetmiştir. Bazı kaynaklara göre ise bu sayı 80 milyona yaklaşmaktadır. Bu savaşın bir dünya savaşı olmasının sebebi dünyanın her yerinden bir sürü ülkenin savaşa katılmasıdır. Savaşın izleri aslında 1939’dan öncesinde vardır ama fiziksel olarak ilk hareket 1 Eylül 1939’da olmuştur. Bu tarihte Almanya, Polonya’yı işgal etmiştir. Bundan sonrada yavaş yavaş savaş büyümeye başladı. Bu başlangıç tarihinden 1941 tarihine kadar Almanya Avrupa ve çevresindeki bir çok ülkeyi ya işgal etti yada bastırdı. 1945’in sonlarına doğru ise Almanya, Müttefik devletler tarafından çeşitli saldırılar ve antlaşmalar sonucunda bastırıldı ve savaş sona erdi.

Savaştaki Ülkeler

2. Dünya savaşında iki taraf vardır. Bunlardan birisi mihver devletleri, diğeri ise müttefik devletleri… Bu savaşa dünyanın her yerinden bir sürü ülke katılmıştır. Bu yüzden de savaş bir dünya savaşı olmuştur….  

Müttefik Devletler

 • Fransa
 • Amerika
 • Birleşik Krallık
 • Sovyetler birliği ve dahası… 

Mihver Devletler

 • Almanya
 • İtalya
 • Japonya ve dahası…

2. Dünya Savaşı Kısa Özeti

 Almanyanın başına Nazi Yönetimi gelmesiyle Almanyada büyük değişiklikler yapılmıştır. Bu yönetim Alman ırkının diğer bütün milletlerden üstün olduğunu savunmuştur ve bu nedenle Versay Barış Antlaşmasını tanımadığını ilan etmiştir. Bunun sonucunda Almanya, İtalya ve Japonya antlaşma yaparak Mihver devletlerini oluşturmuştur. Ardından Almanya önde olmak üzere işgallere başlamıştır. Mihver grubuna karşı olarakda Birleşik Krallık (İngiltere) ve Fransa Müttefik devletlerini kurmuşlardır. Müttefik devletlerine daha sonra Amerika ve Sovyetler Birliği de (Rusya) katılacaktır ama buna birazdan geleceğiz. 

Almanya ilk olarak Sovyetler Birliği ile tarafsızlık antlaşması yapmıştır ve ardından Almanya Polonyayı 1939 yılında işgal etmiştir. Fransa ve Birleşik Krallığın, Polonyaya teminat vermesi ile Polonyada Almanyaya karşı savaş ilan etmiştir. Bu şekilde bilinen insanlık tarihinin en büyük savaşı başlamıştır. Zaman geçtikçe Almanlar; Danimarka, Norveç, Hollanda ve Fransa topraklarını ele geçirmiştir. Bu arada ise İtalya Arnavutluk topraklarına saldırmış ve ele geçirmiştir. İtalya ara ara Yunanistan toprakşarına saldırmayı denesede başarılı olamamıştır. Almanya kısa sürede tekrar toparlandıktan sonra Balkanlarada saldırmıştır. Bu bölgede Macaristan, Romanya ve Yunanistan’ıda ele geçirmiştir. Bunun üzerine Sovyetler Birliği, Balkanların tehdit altında olduğunu görünce Almanya ile arasında yaptığı tarafsızlık antlaşmasını iptal etmiş ve Müttefik devletler birliğine katılmıştır. Sonra Japonların Amerikan üslerine saldırısı ile Amerikada Mihver devletlerine karşı Müttefik devletler birliğine girmiştir. Bunun üzerine çeşitli savaşlar ve antlaşmalar olmuştur. Son olarak Mihver devletleri bastırılmış ve yenilgiye uğratılmıştır.

2. Dünya Savaşı Nedenleri:

Bu savaşın en büyük nedeni 1. Dünya savaşında yenilgiye uğrayan devletlerin hırslarıdır. Mesela bunlardan birini örnek vermek gerekirse Almanya diyebiliriz. Almanya 1. Dünya savaşında en çok etkilenmiş devletlerden birisidir. Almanya 1. Dünya savaşından sonra ekonomik krize girmiş ve diğer devletlere hiç elinde olmayan para kadar borçlanmıştır. Almanya halkı artık fakirlikten isyan edicek duruma gelmiştir. Almanyanın ordusu dağıtılmıştır. Bunun gibi nedenlerden dolayı Almanyada yeni bir düşünce ortaya çıkmış ve hükümetin başına gelmiştir. Ardından da 2. Dünya savaşı başlamıştır. Bu savaşın en önemli nedenidir. Ama bu nedenleri madde madde anlatırsak:

 • Almanyada yaşanan krizler ve hükümet değişmesi.
 • Almanyanın Versay Anlaşmasını iptal etmesi.
 • Japonyanın Amerika ve Avrupalı devletlerin Asyaya hakim olmasını istememesi ve buna engel olması.
 • 1. Dünya savaşında toprak kaybeden devletlerin tekrar bu toprakları almak istemesi.
 • İtalyanın güçlü olma ve toprak hırsı.
 • ve dahası…

 2. Dünya Savaşı Sonuçları:

 • Bütün dünya topraklarını tehdit eden Nazi yönetimi ortadan kaldırılmıştır.
 • Sömürgecilik amacıyla yapılan işler azalmış ve sömürge topraklarıda azalmıştır.
 • BM (Birleşmiş Milletler) kurulmuştur.
 • Ruslar, Balkanlarda güç ve yetki kazanmıştır.
 • Türkiye, ABD tarafına yakınlaşmıştır.
 • Almanya doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
 • 1948 yılında Amerikalıların ve İngilizlerin desteği ile Filistin topraklarında İsrail Devleti kurulmuştur.
 • Varşova Paktı ve NATO kurulmuştur.
 • Dünya barışının ve insan hakları için uluslararası anlaşmalar ilan edilmiştir.
 • Bu savaşta toplam 60-70 milyon kişi ölmüştür.
 • Ve dahası… 

Yorum Yap