Dünyamızın Tabakaları ve Özellikleri


Dünyamızın katmanlarının, yaşam için büyük önemi vardır. Her tabakanın kendisine ait görevi vardır. Dünyamızda ne kadar katman olduğunun, bu katmanların neler olduğu ve dünyamızın katmanlarının özelliklerini inceleyeceğiz.

Dünyamızın Tabakaları ve Özellikleri

Dünyamızın 5 ayrı katmanı vardır, bu katmanların özellikleri ve kalınlıkları farklıdır. Dünyamızı oluşturan 5 katmanın bizim için büyük bir öneme sahiptir.

Dünyamızın katmanları sırasıyla;

Çekirdek katmanı 

– Çekirdek katmanına barisfer denir.

– Çekirdek katmanı dünyamızın ortasında yer alır.

– Dünyanın en sıcak katmanıdır.

– Çekirdeğin içi katı, dışıda sıvıdır.

Magma katmanı

– Magma katmanına pirosfer denir.

– Çekirdek katmanından sonra en sıcak 2. katmandır.

– Çekirdeğin ve yer kabuğunun arasında yer alır.

– Sıkışmış gazlar, erimiş maddeler ve buharlardan oluşur.

Taş Katmanı

– Taş katmanına litosfer denir.

– Dünyamızın en sert katmanıdır.

– En sert katmandır.

– Yer kabuğunu oluşturan katmandır.

– Karada yaşayan canlılar bu katmanda yaşar.

– Çeşitli kayaların ve taşların bulunduğu katmandır.

– En üst kısmı topraklarla kaplıdır.

Su katmanı

– Su katmanına hidrosfer denir.

– Su katmanını okyanuslar, denizler, nehirleri, göller ve yer altı suları oluşturmaktadır.

– Suda yaşayan canlıların bulunduğu katmandır.

– Yeryüzünün 4/3’ünü ( %75 ) oluşturur.

– Ortalama kalınlığı 4 km.

– Taş katmanı ile iç içedir.

Hava katmanı

– Hava katmanına atmosfer denir.

– Çeşitli gazların karışmasıyla oluşmuştur. Atmosferi oluşturan gazların %78’i azot, %21’i oksijen ve %i’ini diğer gazlar oluşturmaktadır.

– yaşamsal öneme sahiptir.

– Güneşin zararlı ışınlarının dünyaya gelmesini engeller.

– güneşten gelen ısıyı tutar.

– Dünyamızı saran katmandır.

– Hava katmanı kendi içinde troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Termosfer ve ekzosfer. olmak üzere 5 ayrı katmandan oluşmaktadır.

Herhangi bir sorusu olan yorum kısmına yazabilir ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

Yorum Yap