İhracatı Ülkeler mi Firmalar mı Yapar


Bir ülkenin ekonomisi birçok yönden etkilenebilir ticaret ekonomiyi ayakta tutan en önemli faktördür. Peki, bu ticareti kimler yapar devlet mi yoksa firmalar mı? Ticareti günlük hayatımızda her yerde görmekteyiz. Ticareti kimler yürütüyor? Kimler ticaret yapıyor? Günümüz insanları bu tür sorulara cevap aramaktadır. Ticaret bir ülke içinde bulunan tacir sıfatını taşıyan herkes yapabilmektedir. Bu Tacir sıfatını taşıyan kişiler kendi içlerinde ayrılabilmektedir kimileri Kendi ülkesinde satış yaparken kimileri ise işini uluslararası pazara açmaktadır bu faaliyet ise ihracat yolu ile olmaktadır.

1. İhracat

İhracat, bir ülkede üretilen bir malın yurt dışına döviz karşılığı ile satılmasına denmektedir diğer ismi ise dışsatımdır. Bu satışlar ise anlaşmalar ile olmak üzere gerçekleştirilir. E-Ticaret olarak ise bir platform adına var olan anlaşma koşulları ile gerçekleştirilebilir.

İhracat halkın gereksinimlerini karşılamak amacıyla hükümet tarafından yapılan bir faaliyet olsa bile bunun sağlanması firmalara bağlıdır. Bir ülkenin ekonomisi kötü yönde ilerliyorsa bu durum firmaların üretim yapmasına da engel olmaktadır. Bu nedenle o ülke ihracat yerine ithalatı daha fazla yapmaktadır ve ekonomiye zararı ise çok fazladır. İhracatı sağlayan kişiler bu sebep ile firmalardır. Hükümet bu konuda firmalara ticaret anlaşması gibi imkânlar sunmaktadır ancak belirli zamanlarda ihracata karışabilmektedir. Bu koşul ise bir politika aracılığı ile olmaktadır. Firmalar, ürettikleri ürüne göre belli miktarda sipariş almakta ve uluslararası pazara bu ürünleri ihracat yoluyla satmaktadırlar. Kimi zaman ise yerli firma ile yabancı firma veya iki ülke arasında ticaret savaşı olabilmektedir diğer bir deyişle ekonomi güçlendirme çabasıdır.

İktisat için geçerli tanımlar vardır Tüketici teorisi için geçerli tanımı ise Tüketici bir maldan ihtiyaç duyduğu faydadan maksimum olacak şekilde faydalanmasıdır. Bu mallar yerli firmalar için geçerlidir ancak kimi zaman bazı mallar farklı ülkelerin firmaları tarafından karşılanmaktadır ve karşılayan firma ise döviz karşılığında ekonomiye ve firmasına kâr sağlamaktadır.

2. İhracat ve Kamusal Firmalar

Devlet ihracat faaliyetini ancak kurmuş olduğu kamusal firmalar ile yapabilmektedir. Bu firmalar daha çok tarım, sulama gibi birçok alanda faaliyet yürütebilmektedir.

Ülkelerin ihracat için yürürlüğe koymuş olduğu belli başlı kanuna uygun şekilde hazırlanan yöntemleri vardır Türkiye hükümetinin yapmış olduğu yöntemler ise; İhracat rejimi, fiili ihracat, ihracat serbestisi… Gibi yöntemlerdir.

3 İhracat Rejimi

İhracat rejimi, Türkiye Gümrük Bölgesi’nden ihraç edilmesi gereken malların, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine beyan edilmesine denir.

4. Fiili İhracat

Fiili İhracat, gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynı şekilde korunması ve Türkiye Gümrük Bölgesi’nden ayrılması ile ihraç edilmesine denir.

5. İhracat Serbestisi

İhracat Serbestisi, gönderilecek ülke tarafından veya gönderen ülke tarafından yasaklanmış mallar dışında kalan malların rejim kararı ile serbest olmasına denir.

6. İhracat ve Özel Firmalar

Bir ülkede en iyi ihracat yapan özel sektör anlayışıdır. Bu durumda ise devreye üretim faktörlerinden biri olan girişimciler girmektedir. Sebebi ise açık piyasada olmayan farklı ürünleri üretmek girişimcilerin en önemli görevidir. Girişimci o ürünü ürettikten sonra en iyi şekilde piyasaya reklam amaçlı sokmaktadır ve karşılığında ise müşteri kitlesi oluşturmakta ve ihracat yoluyla dış pazarlara açılmaktadır. Karşılığında ise müşteri malın faydasını araştıracak ve kendisi için yararlı olabileceğini düşünecektir ve bu ürünün ona vereceği faydayı isteyecektir. Büyük telefon firmalarına bakacak olursanız yeni çıkmış ürünlerini farklı bir ülkede bulunan 10 insandan 8’i o ürünü talep etmektedir. Bu sistem toplu talep gerçekleştirildiğinde ihracat yolu ile o ülkeye aktarım sağlanmaktadır ve karşılığında satış yapan ülkenin firması hem ülkesine hem de kendine döviz dönüşü sağlayacaktır.

7. Tacir Sıfatı Taşıyan Kişiler

Tacir sıfatı taşıyanlar, ticari faaliyet yürüten kişilere denmektedir. E-Ticaret siteleri, farklı alanlarda hizmet veren işletmeler, 2.el pazarında satış yapan kişiler gibi çok kategoride yer alan kişilerdir. Tacirler bir firma adına veya kendi ürünlerini kargo aracılığı ile satışa sunabilmektedirler. Amazon adlı bir sitede aklınıza gelebilecek birçok ürün mevcuttur. Amazon adlı site ise uluslararası pazara açık olan bir platform olduğu için ticari faaliyetinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun gibi birçok örnek Türkiye için de geçerlidir. Tacir ihracat yolu ile yabancı ülkeden sipariş almaktadır ve farklı ulaşım yolları ile müşteriye teslim etmektedir.

8. İhracatı Ülkeler mi Firmalar mı yapmaktadır? 

Bir ülkenin ticareti genel olarak kamusal firmalar, özel firmalar, diğer tacirler tarafından yapılmaktadır. Devlet ise kanuna uygun kurallarını ticari faaliyet yürüten kişiler için yürürlüğe sunmaktadır. Bir ihracatın olabilmesi için devlet sunmuş olduğu kuralları açıklamaktadır ve ticari faaliyet yürüten firmalar bu kurallar doğrultusunda ihracat gerçekleştirmektedirler. Ekonomiye ise karşılığı ise döviz olarak geri dönmektedir. İhracat firmalar tarafından yapılmaktadır ancak bu ticari faaliyetin yürütülmesi asıl denge ülkeler tarafından kurallar aracılığıyla sağlanmaktadır.

Yorum Yap