İNGİLİZCEDEKİ EN ÇOK KULLANILAN 175 FİİL VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ


İngilizcede en çok kullanılan 175 fiil nedir? İngilizcede en çok kullanılan 175 fiilin türkçe’si nedir?

İNGİLİZCEDEKİ EN ÇOK KULLANILAN 175 FİİL VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİİNGİLİZCEDEKİ EN ÇOK KULLANILAN 175 FİİL

Artık ingilizce biz türkler için vazgeçilmez bir dil oldu. Bir çok kişi ingilizce öğrenmek için çabalıyor. Hatta bir iş görüşmesinde ek dil olarak ingilizceyi sormayı bıraktılar resmen. Başka bir dil soruyorlar çünkü öyle bir dönemdeyiz ki ingilizceyide ana dil gibi bilmeni istiyorlar. Bende bu yüzden günlük hayarra en çok işinize yarıyacak 100 fiil’i sıraladım…

İNGİLİZCEDEKİ EN ÇOK KULLANILAN FİLLER
 1. be – olmak
 2. do – yapmak
 3. have – sahip olmak
 4. say – söylemek
 5. get – almak
 6. make – yapmak
 7. see – görmek 
 8. go – gitmek
 9. take – almak
 10. know – bilmek
 11. come – gelmek
 12. think – düşünmek
 13. give – vermek
 14. look – bakmak
 15. use – kullanmak
 16. find – bulmak
 17. want – istemek
 18. tell – söylemek
 19. put – koymak
 20. mean – kastetmek
 21. become – olmak
 22. leave – bırakmak
 23. work – çalışmak
 24. need – istemek
 25. feel – hissetmek
 26. seem – görünmek 
 27. ask – sormak
 28. show – göstermek 
 29. try – denemek
 30. call – aramak
 31. keep – tutmak
 32. provide – sağlamak
 33. hold – tutmak
 34. turn – dönmek
 35. follow – takip etmek
 36. begin – başlamak
 37. bring – getirmek
 38. like – hoşlanmak
 39. going – gitmek
 40. help – yardım etmek
 41. start – başlamak
 42. run – koşmak
 43. write – yazmak
 44. set – kurmak
 45. move – ilerlemek
 46. play – oynamak 
 47. pay – ödemek
 48. hear – duymak
 49. include – katmak
 50. believe – inanmak 
 51. allow – izin vermek
 52. meet – tanışmak
 53. lead – yönlendirmek
 54. live – yaşamak
 55. stand – durmak
 56. happen – olmak
 57. carry – taşımak
 58. talk – konuşmak
 59. appear – ortaya çıkmak
 60. produce – üretmek
 61. sit – oturmak
 62. offer – teklif etmek
 63. consider – düşünmek
 64. expect – beklemek
 65. suggest – önermek
 66. let – izin vermek
 67. read – okumak
 68. require – istemek
 69. continue – devam etmek
 70. lose – kaybetmek
 71. add – eklemek
 72. change – değiştirmek
 73. fall – düşmek
 74. remain – kalmak
 75. remember – hatırlamak
 76. buy – satın almak
 77. speak – konuşmak
 78. stop – durmak
 79. send – göndermek
 80. receive – almak
 81. decide – karar vermek
 82. win – kazanmak
 83. understand – anlamak
 84. describe – açıklamak
 85. develop – geliştirmek
 86. agree – katılmak
 87. open – açmak
 88. reach – yetişmek
 89. build – inşa etmek
 90. involve – içermek
 91. spend – harcamak 
 92. return – dönmek
 93. draw – çizmek
 94. die – ölmek
 95. hope – umutlanmak
 96. create – yaratmak
 97. walk – yürümek
 98. sell – satmak
 99. wait – beklemek
 100. cause – sebep olmak
 101. pass – geçmek
 102. lie – yalan söylemek
 103. accept – kabul etmek
 104. watch – izlemek
 105. raise – yükselmek
 106. base – dayandırmak
 107. apply – uygulamak
 108. break – kırmak
 109. explain – açıklamak
 110. learn – öğrenmek 
 111. increase – artmak
 112. cover – örtmek
 113. grow – büyümek
 114. claim – istemek
 115. report – bildirmek
 116. support – desteklemek
 117. cut – kesmek
 118. form – oluşturmak
 119. stay – kalmak
 120. contain – kapsamak
 121. reduce – azaltmak
 122. establish – kurmak
 123. join – katılmak
 124. wish – dilemek
 125. achieve – başarmak
 126. seek – aramak
 127. choose – seçmek
 128. deal – anlaşmak
 129. face – yüzleşmek
 130. fail – başarısız olmak
 131. serve – servis etmek
 132. end – bitirmek
 133. kill – öldürmek
 134. occur – olmak
 135. drive – kullanmak
 136. represent – anlatmak
 137. rise – yükselmek
 138. discuss – tartışmak
 139. love – sevmek
 140. pick – seçmek
 141. place – yerleştirmek
 142. argue – tartışmak
 143. prove – kanıtlamak
 144. wear – giymek
 145. catch – yakalamak
 146. enjoy – keyfine varmak
 147. eat – yemek
 148. introduce – tanıtmak
 149. enter – girmek 
 150. present – sunmak
 151. arrive – varmak
 152. ensure – sağlamak
 153. point – göstermek
 154. plan – planlamak
 155. pull – çekmek
 156. refer – anmak
 157. act – davranmak
 158. relate – ilgilenmek
 159. affect – etkilemek
 160. close – kapatmak
 161. identify – tanımak
 162. manage – yönetmek
 163. thank – teşekkür etmek
 164. compare – karşılaştırmak
 165. announce – sunmak
 166. obtain – edinmek
 167. note – not almak
 168. forget – unutmak
 169. indicate – belirtmek
 170. wonder – merak etmek
 171. maintain – korumak
 172. publish – yayınlamak
 173. suffer – acı çekmek
 174. avoid – kaçmak
 175. express – açıklamak

Yorum Yap