Malazgirt Savaşı nedir


Malazgirt Savaşı Türkler için çok önemli bir savaştır. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan ve Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiştir. Savaş, mevsimin en sıcak aylarından biri olan ağustos ayında yapılmıştır. Bizans İmparatorluğu, bu savaşla Büyük Selçuklu Devletinin Anadolu’ya girmesini engellemeye çalışmış ancak başarılı olamamıştır.
Malazgirt Savaşı nedir

Malazgirt Savaşının Nedenleri Nelerdir?

Anadolu’daki Selçuklu egemenliğinden rahatsızlık duyulmuş ve bunun sonucu olarak da savaş hazırlıklarına başlanmıştır. Büyük Selçuklu Devleti’nin sürekli büyümesi ve güçlenmesi Bizans İmparatorluğu’nun işine gelmeyecektir.

 “Yılanın başını küçükken ezmek” lazım mantığıyla savaş hazırlıkları yapılmaya başlandı. Ancak ezilen Bizans İmparatoru olmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu içerisinde yaşanan politik karışıklıklar da savaşın başlaması için Büyük Selçuklular adına bir fırsat doğurmuştur.

Moğol istilası da Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu kapılarına gelmesinde önemli bir etken olmuştur. Moğollar, Büyük Selçukluları; Büyük Selçuklular da Bizans İmparatorluğunu sıkıştırmaktadır. Bileşik kaplar misali coğrafya boşluk kabul etmez. Tarihte bu boşlukları dolduran devletleri, askerleri, komutanları elbette ki yazacaktır.

Malazgirt Savaşının Önemi Nedir?

Bu savaşı asıl farklı kılan ilk ve önemli sebep; Anadolu’nun kapılarının Türklere kesin olarak açılmış olmasıdır. Yani, bu savaşla Türkler, kesin zafer kazanmışlar ve Anadolu’daki varlıklarını kayıt altına almışlardır.

Malazgirt Savaşını, sıradışı kılan diğer sebeplerden biri de hiç şüphesiz, Bizans ordusuyla savaşa katılan; ancak savaş esnasında Büyük Selçuklu ordusuna katılan ve onlara destek olan Uz ve Peçenek askerlerinin saf değiştirmiş olmasıdır.

Bu askerler paralı olarak savaşa katılan askerlerdir. Günümüzde de farklı coğrafyalarda benzer uygulamalar devam etmektedir. Böyle bir gücün Büyük Selçuklu Devleti tarafına geçmesi de tarihi açıdan birçok şeyi değiştirmiştir.

Büyük Selçukluların yaptığı en önemli işlerden biri de şudur: Roma üzerine yapılan seferlerde halkın yerleşim yerine, malına, canına hiç zarar vermemişlerdir. Ayrıca hiç zulüm de yapmamışlardır. Sadece ordu mevkilerine saldırmışlar. Bu hareketleriyle de oradaki halkın gönlünü kazanmışlardır. Bu da savaşın kazanılmasında önemli bir etken olmuştur.

Savaş Nerede Yapılmıştır?

Bugün, Doğu Anadolu’da bulunan Muş ilimiz, bu tarihi savaşa tanıklık etmişti. 26 Ağustos 1071 tarihinde Muş’a bağlı Malazgirt ilçesinin eşsiz ovasında yapılmıştır.

Savaşın yapıldığı Malazgirt ilçesi de her yıl belirli etkinliklere, bu vesileyle ev sahipliği yapmaktadır. Büyük Selçuklu toprağı olan Malazgirt, o gün bugündür Türklerin elindedir.

Malazgirt Savaşının Sonuçları Nelerdir?

Büyük Selçuklu Devleti’nin, elli bin askerine karşılık; Bizans İmparatorluğu’nun asker sayısı iki yüz elli bin civarındaydı. Beş katı olmasına rağmen Büyük Selçuklu ordusuna mağlup olmuşlardır. Türkler bu savaşla büyük bir zafer kazanmışlar. Bizans hükümdarı da esir olarak alınmıştır. Bu savaş sonucu Anadolu Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başlamıştır. Ardından da ilk Türk Beylikleri kurulmaya başlanmıştır.

Romen Diyojen esir düşmüştü. Sultan Alparslan onu affetti, ancak şartları pek de hafif olmayan bir antlaşma imzalatarak Romen Diyojen’i serbest bıraktı. Romen Diyojen, Sultan Alparslan’dan görmediği eziyeti, sıkıntıyı ve hakaretleri kendi halkından gördü. Sonra da kendi halkı tarafından acımasızca öldürüldü.

Yorum Yap