PYTHON ÖRNEKLERİ


Python dilinde örnekler, 9 adet python örneği

1-Klavyeden “iptal” girilene kadarki sayıların ortalamasını bulan program.

#Klavyeden «iptal» girilene kadarki sayıların ortalamasını bulan program.
cnt=0
toplam=0
while(True):
  sayı=input("Sayı Girin : ")
  if sayı=="iptal":break
  deger=int(sayı)
  toplam+=deger
  cnt+=1
toplam = toplam / cnt
print("Girilen Sayıların Toplamı : ", toplam )
   

2-Klavyeden girilen sayının 7,11 ve 13’e kalansız olması durumunda ekrana «doğru sayı» yazan program, diğer durumda sürekli sayı isteyecek program.

#Klavyeden girilen sayının 7,11 ve 13’e kalansız olması durumunda ekrana «doğru sayı» yazan program, diğer durumda sürekli sayı isteyecek program.
while True:
  sayi=int(input("Sayı giriniz: "))
  if sayi%7==0:
  print("Doğru Sayı")
  break
  elif sayi%11==0:
  print("Doğru Sayı")
  break
  elif sayi%13==0:
  print("Doğru Sayı")
  break
  else:
  print("Yanlış Sayı")

3-Klavyeden girilen iki sayı arasındaki çift ve tek sayıları ekrana yazan program.

#Klavyeden girilen iki sayı arasındaki çift ve tek sayıları ekrana yazan program.

sayı_1=int(input("Sayı Girin : "))
sayı2=int(input("Sayı Girin : "))
print("Çift Sayılar : ")
if sayı_1%2==0:
  for i in range(sayı_1,sayı2,2):
    print(i)
else:
  for i in range(sayı_1+1,sayı2,2):
    print(i)
print("Tek Sayılar : ")
if sayı_1%2!=0:
  for i in range(sayı_1,sayı2,2):
    print(i)
else:
  for i in range(sayı_1+1,sayı2,2):
    print(i)

4-1-10000 arasındaki 2,3,11 e bölünebilen sayıları listeleyen program.

#1-10000 arasındaki 2,3,11 e bölünebilen sayıları listeleyen program.

a=1
b=10000
print("2 ile bölünebilenler: ")
for i in range(a+1,b,2):
  print(i)
print("3 ile bölünebilenler: ")
for c in range(a+2,b,3):
  print(c)
print("11 ile bölünebilenler: ")
for d in range(a+10,b,11):
  print(d)

5-Girilen sayının faktöriyelini hesaplayan program.

#Girilen sayının faktöriyelini hesaplayan program

deger=1
f=int(input("Sayı Girin : "))
for i in range(f):
  deger=deger*(i+1)
print(deger)

6-1den 100’e kadar olan sayıları ekrana yazan,  toplamını bulan ve ekrana yazan program.

#1den 100’e kadar olan sayıları ekrana yazan, toplamını bulan ve ekrana yazan program.

toplam=0
say=1
for i in range(1,101):
  toplam+=i
print(toplam)

7-500-800 arası çift sayıları ekrana yazan ve ortalamasını alan program.

#500-800 arası çift sayıları ekrana yazan ve ortalamasını alan program

print("500-800 arası çift sayılar: ")
for i in range(500,801,2):
  print(i)

print("500-800 arası sayıların ortalaması")
sayi1=500
sayi2=800
toplam=0
i = sayi1
while i <= sayi2:
 toplam+=i
 i += 1 
ortalama =toplam / (sayi2-sayi1+1)
print("Sayıların ortalaması ", ortalama) 

8-Dışarıdan girilen 10 sayıdan en büyüğünü ekrana yazdıran program.

#Dışarıdan girilen 10 sayıdan en büyüğünü ekrana yazdıran program.
i=int(input("sayı girin : "))
i2=int(input("sayı girin : "))
i3=int(input("sayı girin : "))
i4=int(input("sayı girin : "))
i5=int(input("sayı girin : "))
i6=int(input("sayı girin : "))
i7=int(input("sayı girin : "))
i8=int(input("sayı girin : "))
i9=int(input("sayı girin : "))
i10=int(input("sayı girin : "))
liste = [i, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8, i9, i10]
print(max(liste))

9-Klavyeden «alarm» girilene kadarki sayılardan en büyüğünü bulan program.

#Klavyeden «alarm» girilene kadarki sayılardan en büyüğünü bulan program.
max = 0
cnt = 0 
while (True):
   sayı=input("Sayı girin : ")
   if sayı=="alarm":break
   deger=int(sayı)
   if deger > max:
    max = deger
   cnt+=1
print(max)

Yorum Yap