Sakın Çocuğunuza Böyle Davranmayın!

Aile eğitimde çok önemli bir yer kaplar ve bazen olumlu sonuçlar doğuracağını sandığımız davranışlar aslında yapılmaması gereken davranışlardır. Yazımızda bunlara değindik.

Sakın Çocuğunuza Böyle Davranmayın!

Aile eğitimde önemli faktördür ve yazımızda bunu gerekçeleri ile belirttik. Aynı zamanda aile kurumu çocuğa iyi bir eğitim vermek, verilen eğitimin etkisini olumlu yönde arttırmak için bazı davranışlarda bulunmalıdır. Örneğin demokratik aile tutumu sergilenmelidir. Farklılıklara saygı gösterilmelidir.  Ailenin iç ve dış organizmaları uyum içinde olmalıdır. Samimi ilişkilerden ziyade sanal ilişkilerin kurulduğu aile ve güncel yaşantı çocuğu dış etkilere karşı açık hale getirir. Bu açık halin olumsuz etkilerinden aile ve eğitim kurumları birlikteliği ile yok edilebilir ve etki olumlu hale getirilebilir. Aile içindeki en ufak bir davranış veya tutumun zincirleme olarak birden çok olumlu veya olumsuz etkisi varken çocuk sahibi olmak büyük bir sorumluluktur. Alınan sorumluluk olabilecek en iyi hali ile yerine getirilmelidir. Toplumsal normların değil bilimin konuştukları dikkate alınmalıdır. Hayatımızın bütünü bir eğitimdir lakin eğitimin bizdeki alıcı reseptörleri genellikle ailede inşa edilir. Aile hem eğitim verir hem de alacağımız eğitimdeki süzgeci oluşturur.

Ailenin Çeşitli Tutumları ve Eğitim

 

  • Baskıcı Aile Tutumu: Baskıcı ailenin iç mekanizması korkudur. Bu ailede yetişen çocuklarda içe kapanıklık, çekingenlik veya saldırganlık, kural tanımazlık gibi özellikler görülebilir. Bu çocuklarda akran ve öğretmen ile iletişimde başarısızlıklar gözlemlenir.
  • Koruyucu Aile Tutumu: Bu tutum çocuğun gelişimde olgunlaşmaya engeldir. Çocuk kendi yeterlilik düzeyini keşfedemez, kendisini tanıyamaz, bireyselleşemez, sorunlarla baş edebilme kabiliyeti gelişemez ve sürekli yardıma muhtaçtır. Bu olumsuz etkiler neticesinde çocuklarda okul başarısızlığı boy gösterir.
  • Hoşgörülü Serbest Tutum: Hoşgörülü serbest tutumlu ailelerde ev içindeki irade çocukta olur. Her istediği gerçekleşen çocukta doyumsuzluk gözlemlenir. Doğru ve yanlışı ayırt edemez. Ayrıca ev içindeki sürekli ilgiden sonra okulda da ilgi görmek ister ve beklediği ilgiyi göremeyince kuraldışı hareketlere başvurarak ilgi çekmeye çalışır. Bu çocuklar okulda ya da herhangi bir alanda disiplin ve uyum gerektire işlerde başarısız olur.
  • Dengesiz Tutum: Ebeveynden günü gününe tutmayan davranışlar, bir gün ilgili evvelkisi gün ilgisiz tavırlar gören çocuk kendi doğrularını bulamaz. Kuralsızlık oluşur. Bu çocuklarda özgüven eksikliği gözlemlenir. Çevreleri akranları ve öğretmenleri ile iletişimleri kötüdür. Karar alamazlar.
  • Demokratik Tutum: En ideal aile tutumu demokratik aile tutumudur. Ebeveyn ile çocuk arasında sözel kanallar açıktır. Çocuğa neyin yanlış olduğu ile beraber neden yanlış olduğu da öğretilir. Biriciklik, özellilik anlayışı ile çocuğa yaklaşan ebeveyn kıyaslamadan uzak durur. Bilinçli yaklaşım ile hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz. Bu çocuklarda okul başarısı, eğitime katılım ve iletişim becerileri yüksektir.