Sanatsal ve Öğretici Türlerin Genel Özellikleri


Yazılı anlatım türleri temelde sanatsal türler ve öğretici türler olarak ikiye ayrılır.

Sanatsal Türlerin genel özellikleri

 • Yararlılık niteliği ikinci plandadır.
 • Öğretmeyi değil, sezdirmeyi amaçlar.
 • Estetik zevk verme amacı vardır.
 • Dil, sanatsal işlevde kullanılır.
 • Yoruma açık ve çok anlamlıdır.
 • Düş gücünden yararlanılır, kurgusaldır.
 • Sanatlı ve süslü bir anlatım kullanılır.
 • Kurgusaldır, düş gücünden yararlanılır.
 • Özgündür ve tekrarlanmaz
 • Öznel bir bakış açısının ürünüdür.
 • Sanat yapıtı niteliği taşıdığından kalıcıdır.

Öğretici Türlerin Genel Özellikleri

 • Açıklamaya ve bilgi vermeye dayalıdır.
 • Bilgi, belge, gözlem ve gerçeklerden beslenir.
 • Yazar anlatacaklarını doğrudan aktarır.
 • Kurgu, hayal ve olağanüstülük içermez.
 • Tanımlama, açıklama, karşılaştırma, tartışma, örneklendirme gibi teknikler kullanılır.
 • Nesnel bir anlatım benimsemiştir.
 • Dil, ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılır.
 • Bir konusu, ana düşüncesi ve yardımcı düşünceleri vardır.
 • Açık, sade ve anlaşılır bir dil kullanılır.
 • Çok anlamlı değildir, yoruma kapalıdır.
 • Sanat yapma amacı taşımaz.
 • Mesaj, doğrudan yazar tarafından verilir.

Yorum Yap