Etiket: taş devri

Diğer

Tarih Bilimine Giriş Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Tarih biliminin Türk Dil Kurumu’nda şöyle yer alıyor: "Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları...